Prövningstillstånd gällande giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för sk äldre stiftelse (stiftelse bildad för år 1996).

HFD har meddelat prövningstillstånd i målet HDF 2019-02-19, mål nr 5683-18. Prövningstillståndet gäller giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för sk äldre stiftelse (stiftelse bildad för år 1996). Se denna länk: HFD prövningstillstånd, 2019-02-19.