Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropi, kultur och samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga för de flesta aktörer inom kulturområdet.

Under Swedish Philanthropy Summit 2019 diskuteras vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga.

Frågeställningar på agendan:

Hur bidrar filantropi till kulturutveckling?
Vad spelar kulturen för roll för tillväxt och välfärd?
Hur ser politiken på privata respektive offentliga kultursatsningar?
Hur ser det ut i andra europeiska länder?

 

När?
2019-04-01 13:00 – 16:30

Var?
Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Till anmälan