Ny dom angående frågan om rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 10 september 2018, mål nr 2345-17. Domen berör frågan om rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd enligt 62 kap 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

HFD dom den 10 september 2018, mål nr 2345-17