Lag om registrering av verklig huvudman

Arkiv

Lagen (2017:631) om registrering av verklig huvudman träder i kraft den 1 december 2017 och omfattar även stiftelser. Lagen syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med verklig huvudman avses för stiftelser den som ytterst kontrollerar den juridiska personen. Det kan vara styrelsen vid egen förvaltning eller företrädare för den juridiska personen vid anknuten förvaltning. Det är alltid en fysisk person som är verklig huvudman. Även den som har rätt att utse eller avsätta mer än häften av stiftelsens styrelse ledamöter eller motsvarande befattningshavare kan vara verklig huvudman.

Därtill kan det finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stiftelseförordnandet som gör att en fysisk person kan vara en verklig huvudman. En fysisk person, till vars förmån stiftelsen handlar och som kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel, kan också anses som verklig huvudman.

Anmälan om verklig huvudman görs med Bank-ID på Bolagsverkets hemsida, där finns även mer information om begreppet verklig huvudman. Anmälan ska göras mellan den 11 december och 1 februari 2018.