Hållbara investeringar 2015

Investeringar

Stiftelser i Samverkan bjöd in till ett välbesökt medlemsmöte vid vilket Åke Iverfeldt, VD för MISTRA – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, diskuterade frågor kring hållbar kapitalförvaltning. Se inbjudan.

Efter detta intressanta föredrag presenterade Stiftelser i Samverkans arbetsgrupper aktuellt på stiftelseområdet. Se underlag.