Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet

FARs policygrupp i redovisning har publicerat ett uttalande avseende upprättande av årsredovisning/årsbokslut i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet.

Uttalandet fastställer att respektive stiftelse ska upprätta en egen årsredovisning/årsbokslut. Den sammanlagda förmögenheten och avkastningen av denna redovisas i not eller i bilaga förslagsvis benämnd årsammanställning eller årssammandrag. För mer information se FARs utlåtande.