SSF följde inte upphandlingsreglerna

Remissförslag

När Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, köpte festarrangemang och kommunikationsinsatser skulle det ha annonserats och konkurrensutsatts enligt reglerna för offentlig upphandling.

Det menar Konkurrensverket som i sitt beslut 2014-06-03 Dnr 456/2012 slår fast att SSF utgör ett offentligt styrt organ och därmed är upphandlingsskyldigt.

Beslutet kan du läsa här.