Stiftelser i Samverkan har lämnat synpunkter på förslaget till allmänt råd om Bokföring

Årsrapport

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) getts möjlighet att lämna synpunkter på Bokföring, förslag till allmänt råd.

Svaret finner du här.