Ställningstagande från Skatteverket avseende verksamhetskravet

Som ett resultat av Stiftelsernas skattedag 2013 har Skatteverket nu kommit med ett ställningstagande avseende verksamhetskravet enligt 7 kap 5 och 9 §§ IL.

För mer information se Skatteverkets hemsida.