Lagrådsremissen ”Reformerade skatteregler för ideell sektor”

Den efterlängtade lagrådsremissen ”Reformerade skatteregler för ideell sektor” har nu överlämnats till Lagrådet. Sammanfattningen återges här.

Hela lagrådsremissen återfinns på regeringens hemsida.