Stiftelser i Samverkan och Skatteverket anordnade Stiftelsernas skattedag 

Årsmöte

För första gången anordades Stiftelsernas skattedag i samverkan mellan Stiftelser i Samverkan och Skatteverket.

Många upplever stiftelsebeskattningen som svårtillämpad. Tillsammans tog vi upp några vanligt förekommande frågor där Skatteverket och SiS belyste sina respektive tolkningar av dessa. Utgångspunkten var gällande lagstiftning.

Tid: Måndagen den 18 mars 2013 kl. 14.00-17.30
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer information
Inbjudan
Presentationsmaterial