Fråga om entledigande av styrelseledamot utsedd av en utomstående organisation

Bakgrunden till fallet är att enligt föreskrifterna för en stiftelse skulle en utomstående organisation utse en av ledamöterna i styrelsen. Sedan den utomstående organisationen hade återkallat mandatet för den av den utsedde ledamoten och tillika utsett en ny ledamot beslutade Länsstyrelsen att avregistrera den tidigare utsedde ledamoten och registrera den nye i stiftelseregistret. Länsstyrelsens beslut överklagades av den avregistrerade ledamoten.

Läs mer.