Forskning och forskningsfinansiering sett från en stiftelses perspektiv

Föreläsning

Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte den 15 september 2011 på temat forskning och forskningsfinansiering sett från en stiftelses perspektiv

Programpunkter
Aktuell forskningspolitik — från en finansiärs perspektiv
–     Lars Rask, verkställande direktör, Stiftelsen för Strategisk Forskning

Universitetens redovisningsmodell sett från finansiärens sida
–     Fredrik Gunnarsson, administrativ chef Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

SUHF-modellen i verkligheten
–     Ann-Kristin Mattsson, projektledare för SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund

Diskussionen fortsätter vid förfriskningar.

Datum: Torsdagen den 15 september 2011 kl. 17.00 – 19.00 ca
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm        

Mer information
Ann-Kristin Mattssons rapport
Ann-Kristin Mattssons underlag
Fredrik Gunnarssons rapport
Fredrik Gunnarssons underlag
Lars Rasks underlag

Se inbjudan