Föreningen höll ett välbesökt årsmöte den 11 maj klockan 17-19 hos PwC på Torsgatan 21.

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2010 tillgänglig.

Till medlemmarna i Stiftelser i Samverkan.

Förslag till dagordning för mötet bifogas här.

Årsberättelsen och revisionsberättelsen kan du ladda ned här och den kommer dessutom finnas tillgänglig vid själva årsmötet.