Revisorns roll i stiftelsen

Möte
Den 25 november höll Stiftelser i Samverkan ett medlemsmöte på temat revisorns roll i stiftelsen. Vid mötet medverkade Birgitta Bjelkberg, auktoriserad revisor från PwC och Lena Johnson, auktoriserad revisor från Grant Thornton och beskrev hur de ser på revisorns roll i stiftelsen samt vilka frågor de känner är extra viktiga att lyfta upp. Vid mötet redogjorde även SiS:s arbetsgrupper för aktuella frågor och nyheter inom respektive arbetsområde.

Inbjudan till mötet finner du här, och underlag från presentationerna finner du här och här.