Moderniserade skatteregler

Arbetsgruppen för skattefrågor har författat en kort text om huvudpunkterna i utredningens förslag om moderniserade skatteregler för ideell sektor. Texten inriktar sig främst på effekterna för stiftelser.

Sammanfattningen finner du här. Föreningen har även skickat in ett remissvar, det finner du här. Länk till utredningen i fulltext finner du på regeringens hemsida.