Medlemsmöte 28/1-2010

Arbetsgrupp
Föreningen höll ett välbesökt medlemsmöte den 28:e januari på temat det Nordiska stiftelseväsendet.

Stiftelser i Samverkan anordnade ett uppskattat medlemsmöte vid vilket bland annat företrädare för de övriga nordiska stiftelseföreningarna medverkade och presenterade vad som karaktäriserar stiftelseväsendet i respektive land samt vilka frågor deras föreningar arbetar med.

Tid: Torsdagen den 28 januari 2010
Plats: KPMG i Stockholm, Tegelbacken 4A.  Lokal: Hörsalen

Mer information
Bente Groths presentation
Stefan Einarssons presentation
Paavo Hohtis presentation
Se inbjudan