Medlemsmöte den 21 oktober

Årsmöte

Stiftelser i Samverkan (SiS) bjuder in till ett medlemsmöte vid vilket föreningens skattegrupp ger en kort sammanfattning av Stiftelse- och föreningsskatteutredningens förslag till Moderniserade skatteregler för ideell sektor samt presenterar föreningens förslag till remissvar. Medlemmarna ges möjlighet att lämna synpunkter.

Datum: Onsdagen den 21 oktober 2009 kl. 17.00—19.00. Kaffe med smörgås serveras från klockan kl. 16.30
Plats: KPMG i Stockholm, Tegelbacken 4A. Lokal: Hörsalen.
Anmälan: Vänligen meddela om du kommer på mötet senast den 14:e oktober till Stefan Einarsson (stefan.einarsson@hhs.se).

Antalet platser är begränsade.

Länk till utredningen: Regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/108/a/129140