Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn, m.m.

I Proposition 2008/09:84 föreslår regeringen lagändringar för att bättre motverka missbruk av stiftelser, särskilt i samband med insamling av pengar. Regeringen föreslår också att länsstyrelsernas tillsyn över stiftelser ska skärpas.

Justitiedepartementets pressmedelande finner du här. Propositionen finner du på regeringens hemsida eller i Stiftelser i Samverkans filarkiv.