Medlemsmöte

Föreningen håller medlemsmöte TORSDAGEN den 13 November 2008 kl 17.00 i HQ Banks lokaler på Norrlandsgatan 15 (Salénhuset).

PROGRAMPUNKTER
1. Richard Arvidsson, Kerstin Fagerberg och Henning Isoz informerar kort om läget i fråga om skatteutredningen rörande stiftelser, utredningen om skatteincitament för gåvor till forskning eller ideell verksamhet, förslagen i betänkandet (SOU 2008:67) Enklare redovisning samt översynen av stiftelselagen. Vidare görs en översiktlig genomgång av reglerna för nedskrivning av värdepapper.

2. P. O. Öst informerar om GIPS – ett verktyg för bättre upphandling av kapitalförvaltning

3. SIS bjuder på lättare förtäring

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande sker senast den 10/11 till Stefan Einarsson, telefon 08/736 94 93 eller e-mail: stefan.einarsson@hhs.se

KALLELSE kallelse till årsmöte