Årsmöte den 8:e maj

Föreningen kommer att hålla sitt årsmöte TORSDAGEN den 8 maj 2008 kl 1700
i HQ Banks lokaler på Norrlandsgatan 15 (Salénhuset).

Skriftlig kallelse kommer att utsändas till befintliga medlemmar
omkring 21 april. Det går även att anmäla sig till årsmötet 
med hjälp av formuläret under Kontakt. Kallelsen till årsmötet
finner ni under Aktiviteter.

Välkomna!