Logo - Föreningen Stiftelser i Samverkan

Föreningen Stiftelser i Samverkan

Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS, är en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet. En sådan kraft behövs t.ex. i lagstiftningssammanhang och numera även sett i ett europeiskt perspektiv. Det är också angeläget att stiftelsernas oegennyttiga arbete för det allmännas bästa lyfts fram, inte minst om vi vill öka antalet stiftelser i landet.

Föreningen bildades år 1989. Efter att ha verkat mer i det tysta är den nu inne i en fas som syftar till att föreningen skall bli den samlande kraften och mötesplatsen för våra svenska stiftelser.

Utöver stiftelser kan även enskilda personer med intresse för frågor kring stiftelser förvärva medlemskap i föreningen. Det är enkelt att bli medlem i föreningen och medlemsavgiften är låg.

Stiftelser i Samverkan är medlem i nätverket Donors and Fundations Networks in Europe (DAFNE) vilket är ett nätverk bestående av tjugotalet europeiska medlemsorganisationer vilka samtliga arbetar för att lyfta fram och underlätta stiftelsers arbete. Nätverkets hemsida finner du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

 • Årsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelser i Samverkan 2015
  Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelser i Samverkan finns nu på föreningens hem...
  Läs mer
 • Årsmöte i Föreningen Stiftelser i Samverkan
  Måndagen den 9 maj 2016 kl. 17.00-19.00 ca
  Läs mer
 • Förhandsbesked från Högsta förvaltningsdomstolen
  Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fastställt förhandsbesked bekräftat att ett bolag som bedrive...
  Läs mer
 • Årsmöte i Föreningen Stiftelser i Samverkan
  Måndagen den 9 maj 2016 kl. 17.00-19.00 ca PLATSPwC, Torsgatan 21, Stockholm
  Läs mer
Föreningen Stiftelser i Samverkan, Box 3615, 103 59 Stockholm
Denna hemsida är framtagen med stöd av Riksbankens Jubileumsfond