Medlem

Läsvärt

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fastställt förhandsbesked bekräftat att ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har rätt till avdrag för bidrag som lämnas till en stiftelse som stödjer medicinsk forskning. Bolaget anförde i korthet att forskningen gynnar bolagets verksamhet eftersom det område som bolaget investerar...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har för närvarande drygt 250 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt