Medlem

Läsvärt

Årsmöte 2018

Onsdagen den 2 maj 2018 kl. 16.00–18.00 ca Plats: Ersta hotell & konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Konferenslokal Bringsalen HANDLINGAR Årsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att finnas på föreningens hemsida en vecka innan mötet och dessutom vid själva årsmötet. Inbjudan och dagordning finner du här. ANMÄLAN Anmälan görs senast onsdagen den 25 april till Stefan Einarsson via...
DAFNE (Donors and Foundations Network Europe) och EFC (European Foundation Center) har kommit med en ny rapport om villkoren för Europas stiftelser. Rapporten är skriven av Oonagh Breen, professor i juridik vid UCD Sutherland School of Law, Irland. Rapporten finner du här: Enlarging the space for European Philanthropy.
I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler om motprestation och anslagsfinansiering samt presenteras förslag på hur regelverken kan förtydligas och tillämpningen bli mer likformig. Rapporten finner du här: Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang...
Remissförslag
Frågan om stiftelsers val av K-regelverk för upprättande av årsredovisningarna för 2017 har diskuterats mycket under hösten. Med anledning av detta har FAR ställt några frågor till Kerstin Fagerberg om tillämpningen av K2 i avkastningsstiftelser för årsredovisningarna 2017. Se följande länk för artikeln: Avkastningsstiftelsers tillämpning av K2 I september tog SiS...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har för närvarande drygt 250 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt