Medlem

Läsvärt

Remissförslag
Frågan om stiftelsers val av K-regelverk för upprättande av årsredovisningarna för 2017 har diskuterats mycket under hösten. Med anledning av detta har FAR ställt några frågor till Kerstin Fagerberg om tillämpningen av K2 i avkastningsstiftelser för årsredovisningarna 2017. Se följande länk för artikeln: Avkastningsstiftelsers tillämpning av K2 I september tog SiS...
Arkiv
Lagen (2017:631) om registrering av verklig huvudman träder i kraft den 1 december 2017 och omfattar även stiftelser. Lagen syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Med verklig huvudman avses för stiftelser den som ytterst kontrollerar den juridiska personen. Det kan vara styrelsen vid egen förvaltning eller företrädare...
Arkiv

Dom om styrelsearvoden

HFD slog i dom (mål nr 278-17) den 20 juni 2017 fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst och att uppdragsgivande bolag ska erlägga sociala avgifter. Därmed begränsades möjligheten till att fakturera styrelsearvode via eget bolag. Styrelseuppdrag som ingåtts via avtal före HFD:s dom bör enligt Skatteverket...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har för närvarande drygt 250 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt